Cieľom vzdelávania i poslaním školy je vychovávať a vzdelávať deti a žiakov s ťažkým viacnásobným postihnutím tak, aby sa podľa možnosti čo najskôr vyrovnali so svojimi danosťami a boli spôsobili žiť relatívne plnohodnotný život v spoločnosti do takej miery, do akej im to dovoľuje ich postihnutie. V našej škole sa snažíme napĺňať špeciálne potreby detí a vytvárať prostredie, v ktorom prežijú v rámci svojich možnosti radostné a šťastné detstvo. K zvládnutiu tohto snaženia a tejto úlohy je potrebné veľké majstrovstvo celého kolektívu zamestnancov. Tiež chceme pomôcť rodičom i zákonným zástupcom pochopiť základnú podstatu dieťaťa s hendikepom, aby ho vedeli prijať také, aké je a pomôcť mu prekonávať všetky bariéry v živote.

„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať.“

J. A. Komenský

 

Naše poďakovanie patrí predovšetkým OZ Dotyky svetla pod vedením Mgr. Leonarda Holblinga za dlhodobú spoluprácu, finančnú i materiálnu pomoc, podporu a priateľstvo, ďalej Vinotéke Víno Chvostek v Bratislave- Rači, kde môžeme počas roka vystavovať výrobky našich žiakov, ako aj za finančnú zbierku, ktorá bola s touto výstavou spojená, výtvarníčke Monike Pascoe Mikyškovej, s ktorou realizujeme projekt arteterapie, Veronike Kušlitovej- canisterapeutke, ktorá sa nám s láskou a odhodlaním venuje, všetkým Evanjelickým školám, CZ ECAV, všetkým našim priateľom a známym, nemenovaným sponzorom a podporovateľov školy, ....

 

Ďakujeme, že ste využili možnosť pomôcť našej škole. Vaša pomocná ruka má pre nás obrovskú hodnotu. Sme šťastní, že stojíte pri nás, podporujete nás a fandíte nám. Je to pre nás hnacím motorom v našom ďalšom napredovaní.

 

Umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková skúma vzťahy, ktoré voľným okom nevidno ...

 

 

Modlitba za dieťa -
Milan Rúfus

Pár krásnych jarí nám pred
očami klíčia.
Kým ľudský údel zložia do
hlávky.
Nechodia – bežia,
nehovoria – len kričia.
A vybuchujú – živé
prskavky.


Detičky ľudí, škovránky v
Božom poli.
Čože to pijú z Jeho stupaje?
Že pod ich košieľkou
čo bolí, dvakrát bolí,
no radosť trikrát mocná je.


Počuješ v noci hrmot
ťažkých vlakov
do Osudu, čo všade nájde ťa.
Oželieš všetko –
vzduch, vodu, zver i vtákov.
No pomodlíš sa vrúcne za
dieťa.


Tak dlho si ho na ramenách
nosil,
až sám si ostal v jeho náručí.
A ak si dávno Boha
nepoprosil,
aj modliť sa
ťa ono naučí.